Na terenie działalności WPWiK:

 • jest 11 gmin, z czego 9 w powiecie wałbrzyskim, 1 w powiecie świdnickim oraz 1 w powiecie kamiennogórskim
 • woda trafia codziennie do ponad 180 tysięcy mieszkańców
 • w ciągu zeszłego roku dostarczyliśmy naszym odbiorcom prawie 7 mln m3 wody. Oznacza to, że gdybyśmy dostarczaną wodę wlali do zbiorników o wymiarach 1x1x1m, czyli o objętości 1m3 każdy, to ustawione jeden na drugim sięgnęłyby wysokości 7 tys. kilometrów
 • w ciągu zeszłego roku odebraliśmy od naszych odbiorców i oczyściliśmy około 6,5 mln m3 ścieków
 • sieć wodociągowa posiada ponad 12,5 tys. podłączeń z budynkami mieszkalnymi
 • sieć sanitarna posiada ponad 7,6 tys. podłączeń z budynkami mieszkalnymi
 • sieć wodociągowa ma długość ponad 727 km, czyli niemal tyle samo ile trasa z Wałbrzycha do Radomia i z powrotem

 

 

 • woda rozprowadzana jest na terenie 630 km2, dla porównania powierzchnia Warszawy to 516 km2
 • sieć kanalizacyjna ma długość ponad 380 km, czyli tyle samo ile trasa z Wałbrzycha do Warszawy
 • najgłębsza studnia ma 340 m głębokości
 • eksploatowanych jest 30 podziemnych zbiorników wody
 • eksploatowane są 3 otwarte zbiorniki wody
 • jest 83 ujęć wody, z których 38 to ujęcia powierzchniowe, a 45 to głębinowe
 • różnica poziomów między najniżej i najwyżej położonym urządzeniem wodociągowym to około 120 m
 • największa odległość od miejsca wydobycia do kranu wynosi ponad 20 km
 • eksploatowanych jest 5 oczyszczalni ścieków.