WŁAŚCICIEL

Zgromadzenie Wspólników:

100% właścicielem Spółki jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, którego Zarząd występuje jako Zgromadzenie Wspólników.


Skład Zarządu WZWiK dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WZWiK.


ORGANY SPÓŁKI

Rada Nadzorcza: skład i kompetencje.

 

Zarząd Spółki - Dyrekcja Przedsiębiorstwa: skład i kompetencje.