TARYFY ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
:

 

 

CENNIKI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ WPWIK (pliki pobierane są na dysk):
(ceny netto - bez podatku VAT):