REGULAMINY SPRZEDAŻY USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ:

 


REGULAMINY DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

1) Na terenie działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

 


2) Na terenie Gminy Kamienna Góra:

 


3) Na terenie Gminy Marciszów:

 


4) Na terenie Gminy Mieroszów: