SKARGI I REKLAMACJE PRZYJMUJE:

Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 37, tel. 074 648 81 75,

czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00 (we wtorek do 16.30)

  1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji i skarg dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
  2. Reklamacje i skargi mogą być wnoszone:
    • na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa,
    • na piśmie listem poleconym,
    • pocztą elektroniczną: sekretariat@wpwik.pl
  3. Reklamacje i skargi są rozpatrywane przez Zarząd Spółki.
  4. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i do odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od daty wpływu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wpływu.

Zgłoszenie reklamacyjne: pobierz.