Jeżeli nie nastąpiło automatycznie przekierowanie do formularza odczytu wodomierza kliknij na LINK (po kliknięciu otworzy się w nowym oknie).

UWAGA! Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo weryfikacji odczytu przed wystawieniem faktury.