DANE SPÓŁKI

Pełna nazwa:

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres:

58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39

 

Województwo: dolnośląskie

 

NIP: 886-26-49-062

 

REGON: 891404575

 

Kapitał zakładowy: 96.657.500,00 zł

 

KRS: 0000097537 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS)

 

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta:

tel. 074-64-88-152
Wyświetl
więcej telefonów.
e-mail: cok@wpwik.pl

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest kontynuatorem ponad 100-letniej tradycji miejskich wodociągów w Wałbrzychu. Aktualnie przedsiębiorstwo jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest związek międzygminny: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. WPWiK Spółka z o.o. rozpoczęło działalność w dniu 1 maja 2002r., w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa to produkcja, oczyszczanie i dostarczanie wody odbiorcom oraz odbiór, transport i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 727 kilometrów zaopatrując ponad 180 tysięcy mieszkańców oraz innych odbiorców. Eksploatowanych jest ponadto 5 oczyszczalni ścieków.