Komórka organizacyjna

Stanowisko

Telefon


Zarząd

Prezes zarządu

74-64-88-101

74-64-88-102

74-64-88-104

Wiceprezes zarządu


Pełnomocnicy, Specjaliści

Specjalista ds. BHP i ppoż / Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

74-64-88-126


Dział Informatyki

Kierownik działu

74-67-88-149


Dział Organizacyjny

Kierownik działu - prokurent

74-64-88-165


Dział Controllingu

Kierownik działu

74-64-88-144


Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik działu - główna księgowa

74-64-88-156


Dział Monitorowania Jakości

i  Ochrony Środowiska

Kierownik działu 

Zastępca kierownika 

74-64-88-123

74-64-88-231


Dział Zaopatrzenia

Kierownik działu

74-64-88-158

Kierownik magazynu

74-64-88-158


Wydział Utrzymania Ruchu

Kierownik wydziału

74-64-88-138

Zastępca kierownika wydziału

74-64-88-136


Dział Łączności i Automatyki

Kierownik działu

74-64-88-148


Wydział Kanalizacji

Kierownik wydziału

74-84-77-373

Kierownik oddziału sieci kanalizacyjnej

74-84-77-373


Wydział Wodociągów

Kierownik wydziału

74-64-13-300

Kierownik oddziału Wałbrzych

74-64-13-302

Kierownik oddziału Marciszów

75-74-42-783


Dział Bezpieczeństwa 

Kierownik działu

74-64-13-357 
Dział Budowlano-Remontowy Kierownik działu     600-01-79-64Dział Renowacji Sieci  Kierownik działu     606-66-66-94Dział Transportu  Kierownik działu     74-64-13-340Dział Handlu i Marketingu Kierownik działu    74-64-88-159