Komórka organizacyjna

Stanowisko

Telefon


Zarząd

Prezes zarządu

74-64-88-101

74-64-88-102

74-64-88-104

Wiceprezes zarządu


Pełnomocnicy, Specjaliści

Specjalista ds. BHP i ppoż / Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

74-64-88-126

Główny specjalista ds. eksploatacji i produkcji

74-64-88-129

Główny specjalista ds. kontaktów z gminami

74-64-88-159

Specjalista ds. bezpieczeństwa, ochrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

74-64-88-145


Dział Informatyki

Kierownik działu

74-67-88-149


Dział Rozwoju i Inwestycji

Kierownik działu

74-64-88-155


Dział Organizacyjny

Kierownik działu - prokurent

74-64-88-165


Dział Controllingu

Kierownik działu

74-64-88-144


Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik działu - główna księgowa

74-64-88-156


Dział Ochrony Środowiska

Kierownik działu

74-64-88-123


Dział Analiz i Badań Laboratoryjnych

Kierownik działu

74-64-88-131


Dział Zaopatrzenia

Kierownik działu

74-64-88-158

Kierownik magazynu

74-64-88-158


Wydział Utrzymania Ruchu

Kierownik wydziału

74-64-88-138

Zastępca kierownika wydziału

74-64-88-136


Dział Łączności i Automatyki

Kierownik działu

74-64-88-148


Wydział Kanalizacji

Kierownik wydziału

74-84-77-373

Kierownik oddziału sieci kanalizacyjnej

74-84-77-373


Wydział Wodociągów

Kierownik wydziału

 

Kierownik oddziału Wałbrzych

 

Kierownik oddziału Marciszów

75-74-42-783