DYSPOZYTOR

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (telefon całodobowy): 994