W dniu 06.07.2009r. w prasie ukazał się wywiad z Prezesem WPWiK, Panem Piotrem Głąbem o uwarunkowaniach branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapraszamy do przeczytania:

- Bez podwyżek; Gazeta Wrocławska; 06.07.2009r.

- Woda i ścieki bez podwyżek; Tygodnik Wałbrzyski; 06.07.2009r.

- Bez podwyżek; Nowe Wiadomości Wałbrzyskie; 06.07.2009r.

W tej prasie zostały opublikowane również nowe taryfy wody i ścieków, na okres od 01.08.2009 do 31.07.2010r. - ceny wody pozostają na niezmienionym poziomie.