Na stronie internetowej, w dziale Obsługa klienta udostępniony został dla klientów druk "Oświadczenie woli o realizacji przyłącza do sieci". Druk jest dostępny również poniżej, po kliknięciu na ikonę.


Oświadczenie woli
o realizacji przyłącza
do sieci