KOMUNIKAT O AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWEJ

Stan na poniedziałek 20.02.2012, godz. 08.00

 • W sobotę 18.02.2012r. zakończono usuwanie awarii w ul. Parkowej i przywrócono dostawę wody.
 • W niedzielę 19.02.2012r. o godz. 15.00 usunięto awarię w ul. H. Sawickiej i przywrócono dostawę wody.
 • W poniedziałek o godz. 3.00 zakończono usuwanie awarii w ul. Dmowskiego i przywrócono dostawę wody.
 • W poniedziałek o godz. 6.00 zakończono usuwanie awarii w ul. Andersa i przywrócono dostawę wody (przerwa miała miejsce pomiędzy godz. 23.00 w niedzielę, a 6.00 w poniedziałek)
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Kombatantów - zakończenie usuwania awarii oraz przywrócenie dostawy wody w ul. Kombatantów jest planowane na godz. 15.00 w poniedziałek 20.02.2012.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Kaszubskiej - zakończenie usuwania awarii oraz przywrócenie dostawy wody w ul. Kaszubskiej jest planowane na godz. 15.00 w poniedziałek 20.02.2012.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Grodzkiej - możliwy spadek ciśnienia lub brak dostaw wody w tej ulicy może potrwać do godz. 15.00 w poniedziałek 20.02.2012.
 • Trwa sprawdzanie i lokalizowanie kolejnych zgłoszeń o awarii. Na bieżąco pracują brygady przy rozmrażaniu i naprawianiu przyłączy wodociągowych. Na bieżąco dostarczana jest woda beczkowozami w obszary pozbawione dostaw wody w sieci.

 


Stan na sobotę 18.02.2012, godz. 16.30

 • W dalszym ciągu trwa usuwanie awarii w ul. Dmowskiego.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Parkowej, zlokalizowano wyciek, planowane zakończenie prac około godz. 20.00.
 • Trwają intensywne prace przy rozmrażaniu i naprawie przyłączy wodociągowych, uruchomiono dodatkowe ekipy remontowe.
 • Trwa dostawa wody beczkowozami.

 

Stan na sobotę 18.02.2012, godz. 09.30

 • Trwa usuwanie awarii w ul. Dmowskiego.
 • Trwają intensywne prace przy rozmrażaniu i naprawie przyłączy wodociągowych, uruchomiono dodatkowe ekipy remontowe.
 • Trwa dostawa wody beczkowozami.

 


Stan na piątek 17.02.2012, godz. 21.00

 • Zakończono usuwanie 2 awarii w ul. Piasta i o godz. 20.00 wznowiono dostawy wody w ul. Piasta, ul. Wolności i ul. Ruchu Oporu.
 • Trwają pomiary w ul. Parkowej.
 • Sukcesywnie wykonywane są rozmrożenia przyłączy.
 • Wciąż napływają nowe zgłoszenia o awariach przyłączy.

 

Stan na piątek 17.02.2012, godz. 15.00

 • W dalszym ciągu trwa usuwanie dwóch awarii w ul. Piasta. Bez wody pozostają mieszkańcy ul. Piasta, ul. Wolności i ul. Ruchu Oporu.
 • Trwają pomiary i lokalizowanie przyczyn spadku ciśnienia w ul. Dmowskiego. W dniu jutrzejszym planowane jest usuwanie tej awarii.
 • Zlokalizowano wyciek wody w ul. Parkowej. Dzisiaj zostaną dokonane precyzyjne pomiary, natomiast w dniu jutrzejszym awaria zostanie usunięta.
 • W dalszym ciągu napływają zgłoszenia o zamarzniętych przyłączach. Trwa dowóz wody beczkowozami.

 

Stan na piątek 17.02.2012, godz. 10.00

 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Garbarskiej - o godz. 01.00 przywrócono zaopatrzenie w wodę w ul. Garbarskiej i ul. Niskiej.
 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Reja i o godz. 3.00 i wznowiono dostawę wody.
 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Wrocławskiej i o godz. 6.00 wznowiono dostawę wody.
 • Trwa w dalszym ciagu lokalizowanie awarii w ul. Dmowskiego, sprawdzane jest ciśnienie w poszczególnych przyłączach.
 • Trwa usuwanie 2 awarii w ul. Piasta, przewidywany czas zakończenia około godz. 17.00. - bez wody pozostają mieszkańcy ul. Piasta, ul. Wolności i ul. Ruchu Oporu.
 • Trwa lokalizowanie awarii w ul. Parkowej - z jej powodu od nr 19 do 23 jest słabe ciśnienie wody.
 • Cały czas dowożona jest woda beczkowozami w obszary pozbawione wody w sieci. Trwa rozmrażanie przyłączy.

 


Stan na czwartek 16.02.2012, godz. 22.30

 • Trwa usuwanie awarii w ul. Garbarskiej. Zlokalizowano miejsce wycieku, ale uszczelnienie wiąże się z wyłączeniem wody w części Śródmieścia w okolicach Al. Wyzwolenia, ul. Słowackiego, ul. Buczka i ulic przylegających oraz w części Podgórza - tzw. Podgórze I, ul. Piotra Skargi, część ul. Słowicza, ul. Welońskiego i w ulicach przylegających. Planowane zakończenie usuwania awarii i ponowne włączenie wody godz. 6.00 (17.02.2012).
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Reja. Zlokalizowano wyciek, naprawa wiąże się z wyłączeniem wody w tej części Śródmieścia, ponowne włączenie planowane na godz. 6.00 (17.02.2012).
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Wrocławskiej. Niestety z uwagi na zlokalizowanie wykopu w chodniku i dużą ilość infrastruktury podziemnej (kable) prace wykonywane są ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, co wydłuży czas usuwania awarii. Woda jest wyłączona od wiaduktu przy ul. Wrocławskiej aż do skrzyżowania z ul. Braci Śniadeckich. Planowane zakończenie i ponowne włączenie wody o godz. 6.00 (17.02.2012).
 • Odnotowano kolejny wyciek w ul. Piasta, bez wody będą dodatkowo mieszkańcy ul. Ruchu Oporu. Usuwanie awarii będzie kontynuuowane w dniu 17.02.2012.

Stan na czwartek 16.02.2012, godz. 17.00

Zlokalizowano wyciek w ul.Piasta pod ciężkim, betonowym słupem oświetleniowym. Powiadomiono Tauron o konieczności demontażu słupa. Jeżeli nie uda się zdemontować słupa w dniu dzisiejszym, mieszkańcy ul. Piasta i ul. Wolności pozostaną bez wody do 17.02.2012 tj. do piątku. Do tego czasu woda będzie dostarczona beczkowozem.

 

Stan na czwartek 16.02.2012, godz. 14.00

 • W dalszym ciągu trwa usuwanie awarii w ul. Garbarskiej, przewidywany czas zakończenia: godz. 18.00. Bez wody pozostają mieszkańcy ul. Garbarskiej i ul. Niskiej.
 • Trwają ostatnie prace przy usuwaniu awarii w Dziećmorowicach. Około godz. 17.00 wznowione zostanie zaopatrzenie w wodę mieszkańców ul. Sienkiewicza od nr 63 w górę.
 • Usuwanie awarii w ul. Piasta rozpocznie się około godz. 15.00. Bez wody pozostają mieszkańcy ul. Piasta i ul. Wolności. Trudno obecnie określić czas zakończenia prac.
 • Od godz. 16.00 planowane jest rozpoczęcie prac przy usuwaniu awarii w ul. Reja.
 • Od godz. 18.00 rozpocznie się usuwanie awarii w ul. Wrocławskiej.
 • Podczas nocnej zmiany planowane jest usuwanie awarii w ul. Dmowskiego.
 • Wciąż dowożona jest woda beczkowozami w obszary pozbawione wody w sieci. Trwa rozmrażanie przyłączy. Wciąż przybywa nowych zgłoszeń.

 

Stan na czwartek 16.02.2012, godz. 08.00

 • Po wznowieniu dostaw wody w ul. Piaskowej zlokalizowano kolejną awarię (o godz. 01.00), a po jej usunięciu jeszcze jedną (ok. godz. 03.00). Ostatecznie wszystkie awarie w ul. Piaskowej zostały usunięte i o godz. 05.00 (16.02.2012) wznowiono dostawę wody. 
 • Awaria w ul. Wrocławskiej, będzie usuwana po godzinie 15.00 (16.02.2012).
 • Aktualnie trwają prace przy usuwaniu awarii w ul. Garbarskiej (bez wody pozostają mieszkańcy ul. Garbarskiej i ul. Niskiej) - przewidywana godzina zakończenia usuwania tej awarii - 14.00.
 • Przystąpiono do usuwania awarii w ul. Piasta (bez wody pozostają mieszkańcy ul. Piasta i ul. Wolności) - przewidywany czas usunięcia awarii to godz. 14.00.
 • Trwa usuwanie awarii w Dziećmorowicach.
 • Aktualnie zgłoszono kolejną awarię w ul. Reja, trwają prace przygotowawcze do jej usunięcia.
 • Po godzinie 14.00 rozpocznie się usuwanie awarii w ul. Dmowskiego.
 • Trwa dowóz wody beczkowozami oraz rozmrażanie przyłączy.
 • Z uwagi na to, że nieustannie napływają nowe zgłoszenia, kolejność zaplanowanych prac może ulec zmianie, o czym postaramy się na bieżąco informować.

 


Stan na środę 15.02.2012, godz. 22.30

 

 • Usunięto awarię w ul. Stacyjnej.
 • Usunięto awarię w ul. Reja.
 • Usunięto awarię w ul. Piłsudskiego.
 • Trwają prace końcowe przy usuwaniu awarii w ul. Piaskowej, około północy rozpocznie się napełnianie sieci wodą.
 • Jeżeli nie pojawią się nowe poważne awarie, to po godz. 22.00 rozpoczną się prace przy usuwaniu awarii w ul. Wrocławskiej.
 • W ciągu dnia dowożono wodę beczkowozami i rozmrażano przyłącza. Dowóz wody beczkowozami i rozmrażanie będą wznowione na pierwszej zmianie w dniu 16.02.2012.

Stan na środę 15.02.2012, godz. 14.00

 • Trwa usuwanie awarii w ul. Reja.
 • Usuwana jest awaria w ul. Stacyjnej.
 • Trwają prace przy ul. Dmowskiego, zlokalizowano możliwą przyczynę spadku ciśnienia.
 • Trwa rozmrażanie przyłączy w ul. Armii Krajowej i pod wieloma innymi adresami.
 • Dochodzą kolejne awarie m.in. w ul. Piaskowej - cała ulica pozbawiona dostawy wody. Prace rozpoczną się po godz.16.00.
 • Na chwilę obecną ilość awarii sieciowych licząc od 1 lutego br. osiągnęła liczbę 80, a liczba awarii przyłączy sięgnęła 350. Cały czas trwa dowóz wody beczkowozami.

Stan na środę 15.02.2012, godz. 08.00

 • Około godz. 23.00 (14.02) uległ awarii żeliwny wodociąg DN100 w ul. Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju, awarię usunięto około godz. 5.00 (15.02) i puszczono wodę.
 • W dalszym ciągu badane są przyczyny spadku ciśnienia w ul. Dmowskiego.
 • Nie zakończono usuwania awarii w ul. Wrocławskiej (prace przesunięto z uwagi na awarię w Szczawnie-Zdroju na noc z 15 na 16.02).
 • Trwa lokalizowanie awarii w ul. Małopolskiej.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Reja.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Stacyjnej.
 • Trwają prace przy rozmrażaniu przyłączy.

 


Stan na wtorek 14.02.2012, godz. 22.30

 

 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Słowackiego w Szczawnie-Zdroju i o godz. 22.30 puszczono wodę.
 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Ogińskiego - przez krótki okres część Nowego Miasta nie miała wody - sytuacja już ustabilizowana.
 • Wykryto nową awarię w Placu Teatralnym.

Stan na wtorek 14.02.2012, godz. 17.00
Wykryto kolejną awarię w żeliwnej sieci wodociągowej DN200 w przełomie ul.Gałczyńskiego (Wałbrzych) z ul. Słowackiego w Szczawnie-Zroju. Możliwy obszar bez wody: ul. Gałczyńskiego w Wałbrzychu i ul. Słowackiego w Szczawnie-Zdroju. Na chwilę obecną trudno określić czas zakończenia usuwania przyczyn awarii.

 

Stan na wtorek 14.02.2012, godz. 15.30

 • Usunięto awarię sieci w ul. Ofiar Katynia i około godz. 7.00 puszczono wodę.
 • Usunięto awarię sieci żeliwnej DN80 w ul. 3 Maja i puszczono wodę o godz. 15.00.
 • Usunięto awarię w ul. Morcinka i o godz. 15.00 puszczono wodę.
 • Trwa usuwanie awarii w ul. Wrocławskiej, w nocy zaplanowano najbardziej kolizyjne prace.
 • Od godz. 16.00 będą rozmrażane przyłącza w ul. Armii Krajowej.
 • Od godz. 16.00 będzie lokalizowana przyczyna spadku ciśnienia w ul. Dmowskiego.

W dalszym ciągu są rozmrażane liczne zamarznięte przyłącza wodociągowe. Trwa dowóz wody beczkowozami.

 

Stan na wtorek 14.02.2012, godz. 07.00

 • Zakończono usuwanie awarii w ul 15-lecia i o godz. 23.00 w poniedziałek 13.02.2012. mieszkańcy Piaskowej Góry odzyskali wodę w kranach.
 • Zakończono usuwanie awarii w ul. Armii Krajowej i o godz. 3.00 we wtorek 14.02.2012. mieszkańcom tej części Starego Zdroju wznowiono dostawy wody do mieszkań.
 • Zakończono również usuwanie awarii na Sobięcinie oraz w ul. Bardowskiego - miało tam miejsce tylko krótkotrwałe wyłączenie wody, późnym wieczorem 13.02.2012. wszystko wróciło do normy.

Doszły kolejne awarie, między innymi w ul. Morcinka - cztery budynki bez wody przy tej ulicy oraz trwa usuwanie awarii w ul. Klonowej w Szczawnie-Zdroju. Od godz. 7.00 przystąpiono również do usuwania mniejszych awarii zgłaszanych wcześniej. Za utrudnienia wszystkich Mieszkańców przepraszamy i prosimy o dalszą wyrozumiałość. Służby WPWiK Sp. z o.o. dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej usuwać pojawiające się nowe awarie.

 


Stan na poniedziałek 13.02.2012, godz. 22.00
Usunięto awarię sieci wodociągowej w ulicy 15 Lecia i rozpoczęto napełnianie jej wodą.  W mieszkaniach przy ul. 15 Lecia, Tysiąclecia, Mieszka, Broniewskiego (od Wyszyńskiego do Głównej), Westerplatte woda będzie dostępna ok. godziny 23.00. W pozostałych rejonach powróci normalne ciśnienie wody.

 

Nadal trwa usuwanie awarii w ulicy Armii Krajowej. Przewidywany czas rozpoczęcia napełniania sieci wodą: 14.02.2012, godz. 1.00.

 

Stan na poniedziałek 13.02.2012, godz. 17.00
Zlokalizowano przyczynę i miejsce awarii w ulicy 15 Lecia. Szacowany czas usuwania usterki to 8 godzin. Przewidywany czas rozpoczęcia napełniania sieci wodą: 14.02.2012, godz. 3.00.

Zlokalizowano przyczynę i miejsce awarii w ulicy Armii Krajowej. Rozpoczęcie usuwania awarii nastąpi po demontażu słupa oświetleniowego, pod którym awaria wystąpiła. Szacowana godzina demontażu słupa: między 17.00 a 18.00 w dniu 13.02.2012. Przewidywany czas rozpoczęcia napełniania sieci wodą: 14.02.2012, godz. 1.00.

Awaria sieci wodociągowej w ulicy Bardowskiego została usunięta.


Stan na poniedziałek 13.02.2012, godz. 08.30
Utrzymujące się niskie temperatury powietrza powodują w dalszym ciągu liczne awarie sieci wodociągowej i zamrożenia przyłączy wodociągowych. Takiej sytuacji jak obecnie nie odnotowano przez ostatnie 15 lat. Od 1 lutego br. do poniedziałku 13 lutego br. odnotowano w samym mieście Wałbrzychu 250 zamrożeń przyłączy, do odmrożenia pozostało jeszcze około 45. Zarejestrowano również 36 awarii sieci wodociągowej, pozostało do usunięcia 10 awarii. Przez ostatnią dobę w miejsce jednej usuniętej awarii weszły cztery nowe. Podajemy aktualny stan awarii i obszarów pozbawionych wody oraz obszarów o obniżonym ciśnieniu:

 

• ul. Armii Krajowej (DN300) - brak wody od skrzyżowania z ul. 11 listopada do ul. Głogowskiej,
• ul. Hercena (DN100) – brak wody,
• ul. 15 Lecia (DN300)- brak wody,
• ul. Bardowskiego (DN500) – obniżone ciśnienie,
• ul. Tysiąclecia,
• ul. Mieszka,
• ul. Broniewskiego (od Wyszyńskiego do Głównej),
• ul. Westerplatte.
Spadek ciśnienia wystąpił w następujących ulicach dzielnicy Piaskowa Góra – Rabiegi, Środkowa, Przelotowa, Norwida, Dunikowskiego, Duracza, Michałowskiego, Kruczkowskiego, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Długa, Główna.

Na chwilę obecną trudno określić przewidywany czas zakończenia awarii. Prosimy o wyrozumiałość. Służby WPWiK Sp. z o.o. pracują 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Do usuwania awarii zaangażowano wszystkie możliwe służby oraz sprzęt. W poniedziałek 13.02.2012r. uruchomiono również dowóz wody beczkowozami w pierwszej kolejności w obszary pozostające najdłużej bez wody.

Stan na poniedziałek 13.02.2012, godz. 08.00
W związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej (DN300) brak jest wody w ulicach: Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. 11 listopada do ul. Głogowskiej), Hercena, 15 Lecia a w ulicy Bardowskiego występuje obniżone ciśnienie.

W związku z awarią sieci wodociągowej DN300 w ulicy 15-Lecia w Wałbrzychu brak jest wody w ulicach: 15-Lecia, Tysiąclecia, Mieszka, Broniewskiego (od Wyszyńskiego do Głównej), Westerplatte.

Spadek ciśnienia wystąpił w następujących ulicach Piaskowej Góry: Rabiegi, Środkowa, Przelotowa, Norwida, Dunikowskiego, Duracza, Michałowskiego, Kruczkowskiego, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Długa, Główna.

Na chwilę obecną trudno określić przewidywany czas zakończenia awarii. Prosimy o wyrozumiałość. Służby WPWiK Sp. z o.o. pracują 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Do usuwania awarii zaangażowano wszystkie możliwe służby oraz sprzęt.

Stan na poniedziałek 13.02.2012, godz. 03.00
W wyniku awarii sieci wodociągowej DN300 w ulicy 15-Lecia w Wałbrzychu brak jest wody w ulicach: 15-Lecia, Tysiąclecia, Mieszka, Broniewskiego (od Wyszyńskiego do Głównej), Westerplatte. Spadek ciśnienia wystąpi na następujących ulicach dzielnicy Piaskowa Góra – Rabiegi, Środkowa, Przelotowa, Norwida, Dunikowskiego, Duracza, Michałowskiego, Kruczkowskiego, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Długa, Główna.

W wyniku awarii sieci wodociągowej DN300 w ulicy Armii Krajowej brak jest wody w ulicach: Armii Krajowej (od ul.11 Listopada do ul.Głogowskiej).

 


Stan na niedzielę 12.02.2012, godz. 19.00
Zakończono usuwanie awarii na Piaskowej Górze i o godzinie 17.00 rozpoczęto napełnianie sieci wodą. W dalszym ciągu trwa usuwanie awarii w ul. Armii Krajowej oraz doszła nowa awaria w ul. Wrocławskiej - bez wody będą mieszkańcy posesji leżących na odcinku ul. Wrocławska 3 do budynku Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania. Niestety nie można jeszcze określić czasu zakończenia usuwania tych awarii.

Stan na niedzielę 12.02.2012, godz. 15.00
Kończy się usuwanie awarii przy ul. Nałkowskiej, około g.17 rozpocznie się napełnianie sieci wodą. W dalszym ciągu trwa usuwanie awarii przy ul. Armii Krajowej, trudno określić przewidywany czas jej zakończenia. WPWiK Sp. z o.o.

Stan na niedzielę 12.02.2012, godz. 9.00 
Utrzymujące się niskie temperatury powietrza powodują w dalszym ciągu liczne awarie sieci wodociągowej i zamrożenia przyłączy wodociągowych. Od 1 lutego br. do niedzieli 12 lutego br. odnotowano w samym mieście Wałbrzychu 250 zamrożeń przyłączy, do odmrożenia pozostało jeszcze około 50. Zarejestrowano również 30 awarii sieci wodociągowej, pozostało do usunięcia 5 awarii. Aktualnie usuwana jest awaria sieci wodociągowej przy ul. Armii Krajowej. W związku z nią, bez wody pozostają mieszkańcy ul. Armii Krajowej od wysokości skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Armii Krajowej aż do ul. Głogowskiej. Bez wody są również mieszkańcy Piaskowej Góry - posesji leżących przy ul. Hirszfelda, Makuszyńskiego i Nałkowskiej oraz ul. Długiej na odcinku od marketu Kaufland do ul. Makuszyńskiego. Na obecną chwilę trudno określić czas usunięcia awarii. Służby Wałbrzyskich Wodociągów pracują 24 godziny na dobę. Z uwagi na bardzo niskie temperatury nie można również dowozić wody beczkowozami. Jeśli potwierdzą się prognozy pogody na najbliższe dni, dowóz wody beczkowozami ponownie zostanie uruchomiony.
WPWiK Sp. z o.o.