Oferujemy na sprzedaż zapasy z naszych magazynów w Marciszowie (ul. Nadrzeczna 43) i w Wałbrzychu (ul. Piotrowskiego 2, teren dawnej oczyszczalni). Przed złożeniem oferty zakupu prosimy o zapoznanie się z materiałami przeznaczonymi do sprzedaży. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie sprzedaży:

- magazyn w Wałbrzychu: Krzysztof Zapała, tel. 74-64-88-158

- magazyn w Marciszowie: Marian Remiszewski, tel. 75-74-43-175.

W celu jednoznacznej identyfikacji materiału w magazynie proszę posługiwać
się indeksem materiałowym.

Płatność: do uzgodnienia

Ofertę należy złożyć pisemnie na adres Spółki
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych