KOMUNIKAT PRASOWY. W związku z kolejnymi atakami mrozów oraz zapowiedziami meteorologicznymi na najbliższy okres Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. po raz kolejny zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli, zarządców i administratorów budynków o zabezpieczenie przed zamarzaniem wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych. W sposób szczególny prosimy o zabezpieczenie instalacji biegnących w piwnicach i korytarzach budynków. Przypominamy o obowiązku zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Wspólnie chrońmy mieszkańców przed kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody. WPWiK Sp. z o.o.