Zakończyła się tegoroczna akcja "Wakacje z wodociągami", w ramach której dzieci i młodzież mogły zwiedzać Zakład Produkcji Wody w Marciszowie. W dniu 26 sierpnia 2009r. gościliśmy ostatnią grupę dzieci, tym razem z Pallotyńskiego Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Jesteśmy razem" z wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. W dniu 24.09.2009r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów odbyło się uroczyste losowanie nagrody głównej - roweru. Zwycięzcą losowania został Konrad Wosak. Wszystkie dzieci uczestniczące w akcji otrzymały drobne upominki. Wybrane zdjęcia z akcji poniżej (po kliknięciu na miniaturkę zdjęcia zostanie ono powiększone):

Wizyta dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1
z Poniatowa
Wizyta dzieci z Pallotyńskiego
Integracyjnego Ośrodka Wsparcia
Dziennego "Jesteśmy razem"
z Podgórza
Jaz na Bobrze Jaz na Bobrze
Jaz na Bobrze
Przy zbiornikach uśredniających Przy zbiornikach uśredniających
Przy zbiornikach uśredniających
Hala filtrów Pompownia
W hali filtrów W pompowni
Przy SUW Mała Woda Przy SUW Mała Woda
Przy Stacji Uzdatniania Wody
Pamiątkowe zdjęcie Pamiątkowe zdjęcie
Po zwiedzaniu