Postępowanie pn.: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu". Uwaga! Ogłoszenie o wyborze oferty.