Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) w tym dostawa licencji, usługa asysty powdrożeniowej i wsparcia technicznego dla WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK”.
Uwaga! Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje iż termin składania zgłoszeń, dotyczących wstępnych konsultacji rynkowych, przedmiotem których jest „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) w tym dostawa licencji, usługa asysty powdrożeniowej i wsparcia technicznego dla WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK”, ulega przedłużeniu (z 6 maja 2022 roku, do godz. 15.00) do dnia 20 maja 2022 roku, do godz. 15.00.