Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu". Uwaga! Wyjaśnienia dot. zapytań od wykonawcy (1). Zmiany lub dodatkowe informacje (1, 2). SWZ po zmianach (1)