Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Naprawa kraty schodkowej na oczyszczalni ścieków w Czarnym Borze".