Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: "Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej rury PE.".