Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wałbrzychu".