Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu". Uwaga! Informacja z otwarcia ofert.