Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową".