Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową". UWAGA! Zmiany w SWZ - wydłużenie terminu składania ofert.