Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej (zadanie 1, 2 i 3)".