Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego".