Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego".