Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu.