Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sztygarskiej w Wałbrzychu.