Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn.: Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu