Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.. UWAGA! Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, SIWZ po zmianach, wyjaśnienia zapytań od wykonawców.