Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: Dostawa pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.