Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.”.
UWAGA! Informacja z otwarcia ofert!