Przetarg nieograniczony pn. „Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego, przy ul. Włościańskiej 10 d w Jedlinie-Zdroju”: Informacja z otwarcia ofert.