Postępowanie przetargowe pn.: "Usługi ochroniarskie dla obiektów
WPWiK Sp. z o.o.":

- Ogłoszenie o wynikach postępowania.