Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej, 1 Maja w Wałbrzychu, Etap II – zadanie 1:

- 30.07.2019 - Informacja z otwarcia ofert (pdf)