Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej, 1 Maja w Wałbrzychu, Etap II – zadanie 1. Uwaga! Wyjaśnienia zapytań (1); zmiany SIWZ; projekt budowlany; projekt odtworzenia nawierzchni;