Postępowanie przetargowe pn.: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o. o. i WZWiK w Wałbrzychu":
- Ogłoszenie o wynikach postępowania.