Uwaga! Opublikowane zostały wyjaśnienia zapytań oferentów i SIWZ po zmianach!