Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych).
Uwaga!
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ, SIWZ po zmianach nr 1.
Załącznik nr 10 - część 2!