Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych):

- 02.04.2019 - Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- 31.05.2019 - Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)