Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą Dostawa pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną oraz pojazdu wraz zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych.
Uwaga!
Ogoszenie zmian lud dodatkowych informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ, SIWZ po zmianach nr 1.
Załącznik nr 10 - część 2!