Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych typu ciężkiego oraz drenażu odwadniającego za ścianą oporową długości ok. 27m (na działce sąsiedniej od strony ul. Buczka) budynku warsztatu EU przy ul. Wyzwolenia 39a w Wałbrzychu oraz wykonania izolacji ścian wewnętrznych stykających się ze ścianą oporową poprzez wykonanie injekcji ciśnieniowej:

- Zaproszenie do złożenia oferty (doc)
- Wzór oferty wstępnej (doc)