UWAGA! Informujemy, że woda podawana odbiorcom na terenie objętym działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji odpowiada warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.