Nierzadko spotykamy się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody, istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym.

UWAGA! Zauważony nielegalny pobór wody lub zrzut ścieków można anonimowo zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem FORMULARZA.