Wałbrzyskie Wodociągi oferują do sprzedaży używany sprzęt łączności radiowej: WYKAZ. Osoba do kontaktu: Sławomir Ważny, tel. 74-64-88-135, e-mail: slawomir.wazny@wpwik.pl.