- Odbiór i odzysk osadów ściekowych z oczyszczalni Jugowice 1000 ton, Gorce 500 ton (Uwaga! Wyjaśnienia do SIWZ i wyniki osadów!)

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - dialog techniczny