Budżet Partycypacyjny
Wybierz projekty w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego

14 października, rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zespół Weryfikacyjny sprawdził pod względem formalno-prawnym 121 wniosków, które złożyli mieszkańcy Wałbrzycha. 71 zostało pozytywnie zweryfikowanych. W tym 18 projektów na zadania ogólnomiejskie i 53 zadania lokalne.

Do 28 października potrwa głosowanie mieszkańców. Wałbrzyszanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zagłosować tylko raz wybierając formę:
- przez Internet (www.wbp.um.walbrzych.pl),
- korespondencyjnie (wysyłając kartę do głosowania do Urzędu Miejskiego)
- bądź osobiście oddając głos w wyznaczonych lokalach.

Ważne! Mieszkaniec może oddać głos tylko 1 raz (wybierając maksymalnie po 3 najlepsze projekty z listy ogólnomiejskiej i lokalnej).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wbp.um.walbrzych.pl.

18 października w Zespole Szkół Integracyjnych odbędzie się spotkanie ogólnomiejskie z autorami projektów. Serdecznie zapraszamy.

www.facebook.com/wbp2014
http://www.youtube.com/watch?v=GQsMXTYjwtg&feature=youtu.be

Anna Żabska
Koordynator WBP

e-mail : wbp@um.walbrzych.pl
tel. +48 74 66 55 127; kom. 606 902 323