KOMUNIKAT
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w sprawie jakości wody przy ul. Spółdzielczej w Marciszowie

W wyniku podjętych działań naprawczych, na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze informujemy, że woda spełnia wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989) i nadaje się do spożycia.

W związku z tym mieszkańcy ul. Spółdzielczej w Marciszowie mogą używać wody również do celów spożywczych.

Zarząd WPWiK Sp. z o.o.