ZŁOTE GODŁO DLA WODOCIĄGÓW

Wodociągi Wałbrzych są głównym laureatem prestiżowej nagrody Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w ogólnopolskim programie przeprowadzanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

28 września, podczas trwającego w Warszawie Europejskiego Forum Jakości, odbyła się Gala Finałowa, w trakcie której Pan Zygmunt Haudek, prokurent Spółki, odebrał Złote Godło z rąk Organizatorów.

Złote Godło

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015
pozytywnie oceniła przesłane do konkursu zgłoszenie i jednogłośną decyzją przyznała przedsiębiorstwu

Wodociągi Wałbrzych

tytuł Laureata i Złote Godło QI 2015 w kategorii QI Services– za: najwyższej jakości usługi produkcja, uzdatniania i dostarczania wody odbiorcom oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków

Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000 przyznała naszemu zgłoszeniu wysoką ocenę (w kategorii QI Services / podmioty 101-500 prac.) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Wodociągów Wałbrzych, zwłaszcza w zakresie oferowanych usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.

Złote Godło

Złote Godło

Złote Godło

Złote Godło

Złote Godło