IDĄ MROZY! ZADBAJMY O WODOMIERZE I STUDZIENKI!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wałbrzyskie Wodociągi apelują do wszystkich Klientów o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których z powodu zamarznięcia wodomierza czy instalacji, nastąpi przerwa w dostawie wody do domów. Najbardziej wrażliwymi na zamrożenia miejscami instalacji wodociągowej są wodomierze i reduktory ciśnienia. Znajdują się one często w nieogrzewanych piwnicach, klatkach schodowych lub garażach. Tymczasem dla prawidłowego działania instalacji, temperatura w tych miejscach nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Dlatego Wałbrzyskie Wodociągi apelują, by zabezpieczyć te elementy instalacji tkaninami lub innym materiałem izolacyjnym. Należy też stosować czasowe dogrzewanie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze lub reduktory ciśnienia. Warto w tych pomieszczeniach umieścić termometr, tak aby można było na bieżąco kontrolować temperaturę. W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, odbiorca powinien zadbać o odpowiednie ocieplenie jej stropu. Należy także okresowo sprawdzać zabezpieczenie studzienki i zwrócić uwagę, żeby w okresie mrozów była stale dokładnie zamknięta. Wałbrzyskie Wodociągi przypominają, że zgodnie z przepisami prawa obowiązek zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniami pomiarowymi włącznie spoczywa na odbiorcach. Ewentualne koszty związane z wymianą uszkodzonych przez mróz wodomierzy obciążą właśnie odbiorców. Warto zadbać o stan techniczny okien piwnicznych, drzwi korytarzowych i ocieplić miejsca narażone na zamrożenia, by dzięki temu uniknąć przykrych niespodzianek oraz kosztów.