16 marca 2009r. Zarząd Spółki podjął decyzję dotyczącą wdrożenia w WPWiK Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą Międzynarodową ISO 9001:2008. W dniu 3 sierpnia 2009r. system ten został wdrożony.  Po 3 miesiącach funkcjonowania SZJ został poddany certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV Thüringen e.V. Zakres certyfikacji obejmował obszary głównej działalności Spółki: produkcję wody, eksploatację systemu wodociągowego, eksploatację systemu kanalizacyjnego, oczyszczanie ścieków oraz laboratorium wody i ścieków. Polegał on na kompleksowej ocenie przedsiębiorstwa pod kątem zgodności zarządzania i działania firmy z normą PN-EN ISO 9001:2009. Podczas przeprowadzonego auditu nie zgłoszono żadnych niezgodności. podczas wernisażu wystawy "110 lat Wałbrzyskich Wodociągów" w wałbrzyskim Muzeum, Prezes Zarządu TÜVPOL Sp. z o.o., prof. Piotr A. Wrzecioniarz, uroczyście wręczył naszej firmie Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2008.