KOMUNIKAT
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Szanowni Klienci,
w dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2021 r. od godz. 22.00 rozpoczęte zostaną prace związane z zakończeniem usuwania awarii na magistrali przesyłającej wodę pitną do Wałbrzycha. Awaria ta jest jedną z najpoważniejszych, zarówno pod względem technicznym jak i zasięgu oddziaływania, jakie wystąpiły w historii Wodociągów Wałbrzych. Na czas usuwania awarii magistrala przesyłowa zostanie wyłączona. W tym czasie Wałbrzych będzie zasilany w wodę pitną z innych kierunków, co może powodować pewne niedogodności, w tym pogorszenie jakości wody, spadki ciśnienia czy przerwy w dostawie wody. Przewidujemy, że wymienione problemy mogą wystąpić w większości dzielnic Wałbrzycha (za wyjątkiem Rusinowej, Poniatowa i Podgórza) i w Szczawnie-Zdroju. Przerwy w dostawie wody będą łagodzone poprzez dowożenie jej beczkowozami. Planowane zakończenie prac nastąpi w dniu 6 listopada 2021 r. do godz. 22.00.

W związku z tym prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Zapewniamy, że nasi pracownicy będą intensywnie pracować aby wszystkie te wymienione niedogodności trwały jak najkrócej i były jak najmniej uciążliwe. Z góry dziękujemy za okazaną wyrozumiałość.

Zarząd WPWiK Sp. z o.o.